Hosté

Buzalková Julie

Julie Buzalková působí v Centru proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH) Ministerstva vnitra. Činnost CTHH spočívá v monitorování hrozeb týkajících se vnitřní bezpečnosti státu, navrhování věcných i legislativních řešení na základě vyhodnocení těchto hrozeb a v komunikaci této problematiky směrem k veřejnosti i v rámci státní správy. CTHH se zaměřuje na (zejména hybridní) hrozby bezpečnosti České republiky spadající do oblasti působnosti Ministerstva vnitra, jako je např. oblast terorismu, útoků na měkké cíle nebo bezpečnostních aspektů migrace, extremismu, hromadných akcí, narušování veřejného pořádku a různé trestné činnosti či bezpečnostních aspektů dezinformačních kampaní se vztahem k vnitřní bezpečnosti státu. CTHH vzniklo na základě doporučení z Auditu národní bezpečnosti schváleného vládou v roce 2016.

Téma dne: Média a komunikace
Jakou roli hrají média v dnešním světě, jak se proměnila, mj. v závislosti na rozvoji sociálních sítí, a co můžeme v této oblasti očekávat? Jsou, mohou či měla by být média nezávislá? Jaký je vztah mezi politikou a médii, jak se projevuje jejich vlastnictví a jak se vypořádávat s (auto)cenzurou?

sobota 2. března 16:00 - 17:30 hodin - Propaganda, fake news a informační válka
Anotace: Propaganda, fake news a informační válka. Mají mít v západních demokraciích stejnou svobodu slova jejich občané jako strojové účty a placení trollové? Kde je hranice mezi obranou země v informační válce a útokem na svobodu slova? Přichází informační mráz pouze z Kremlu?

hosté: Jakub Kalenský, Julie Buzalková, Juraj Smatana, Peter Jančárik

moderátor: Josef Šlerka

Partneři festivalu

NAVŠTIVTE NÁS NA KNIŽNÍM FESTIVALU V OSTRAVĚ
1. - 3. března 2019

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Ředitel festivalu

Jan Šumbera
+420 604 805 095
jan.sumbera@cerna-louka.cz


Produkční festivalu

Jana Juříčková
+420 775 612 283
jana.jurickova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz