Hosté

Cifra Štefan

Štefan Cifra sa narodil 22. 8. 1960 v Nitre. V r. 1975 – 1979 študoval na SPŠS v Bánovciach n. B., SPŠ v Komárne, r. 1979 – 1981 na SjF SVŠT v Bratislave. Pracoval ako archivár v Slovenskom filmovom archíve (1981) a vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ (1984 – 1990). Diaľkovo študoval na FiF UK (1987 – 1989). Bol tlačovým tajomníkom ObNV Bratislava III., prednostom MÚ Bratislava-Nové Mesto (1990 – 1991), poslancom a členom komisie kultúry MZ hl. m. SR Bratislava (1990 – 1994, 1999 – 2002) a volebným manažérom (1990 – 1994). Od r. 1995 je šéfredaktorom časopisu pre rozvoj miestnej kultúry a záujmovej tvorivosti Národná osveta. Poéziu uverejňoval v literárnych periodikách (Nové slovo mladých, Romboid, Slovenské pohľady, Literárny týždenník). Debutoval vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov básnickou zbierkou Odrieknutý svet (2001) s cyklami Jediný život (1978 – 1983), Kúsok zeme (1984 – 1991), Človek medzi ľuďmi (1992 – 2000). Spoluprekladateľ výberu z 5 zbierok srbského básnika V. Popu Stratená červená čižmička (1987, s M. Herkom), editor zborníka Literárneho klubu pri V-klube Mladá tvorba osemdesiatych rokov (1990), spoluautor Slovníka nárečia stredoslovenského liptovskosliačskeho (1997, s K. Ondrejkom), autor kultúrnohistorických charakteristík krajov SR Kultúra v krajoch Slovenska (1998), zostavovateľ a spoluautor vedecko-popularizačnej monografie obce Komjatice 1256 – 2006 (2008, s Ing. V. Vrabcovou a kol.). Autor vyše 200 článkov o miestnej, regionálnej kultúre, záujmovej umeleckej činnosti, ľudovej kultúre a kultúrnej histórii. Nositeľ Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky za veľmi dobré pracovné výsledky a dlhoročný osobný vklad do slovenskej kultúry a umenia (1988).

Více o autorovi ZDE.

Nakladatelská scénasobota 2. března 12:00 - 12:45 hodin - Přišli jsme k vám od Dunaje
Beseda a autorské čtení slovenských básníků Miroslava Belika, Štefana Cifry, Petera Mišáka, Ondreje Nagaje a Jána Tazberíka nad antologií současné české a slovenské poezie Refrény času (Bratislava 2018) a nad nejnovější antologií básníků Spolku slovenských spisovatelů nazvanou Básníci 2018 (Bratislava 2019).
moderátor:  Lydie Romanská

Autogramiáda Obce slovenských spisovatelů - sobota 2. března 12:55 - 13:25 hodin - stánek Autogramiáda
hosté: Miroslav BelikŠtefan Cifra, Peter Mišák, Ondrej Nagaj, Ján Tazberík 


Partneři festivalu

NAVŠTIVTE NÁS NA KNIŽNÍM FESTIVALU V OSTRAVĚ
1. - 3. března 2019

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Ředitel festivalu

Jan Šumbera
+420 604 805 095
jan.sumbera@cerna-louka.cz


Produkční festivalu

Jana Juříčková
+420 775 612 283
jana.jurickova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz