Hosté

Hochmannová Jana

Mgr. Jana Hochmannová - Čiháková, rozená Dejmková (1962)

Novinářka, filosofka, básnířka a marketingová specialistka, ale i cvičitelka a zastánkyně meditačních a relaxačních technik.

Narodila se 26. 12. 1962 ve znamení Kozoroha. Vystudovala Fakultu sociálních věd na Univerzitě Karlově v Praze, kde absolvovala katedru filmové a televizní žurnalistiky. Po ukončení vysoké školy pracovala jako redaktorka České televize Ostrava (v redakci Televizních novin a ve Vysílání pro děti a mládež). Televizní zprávy se jí zdály krátké a proto své zážitky „z natáčení“ začala ukládat do básní. Vzniklo několik sbírek jako Paprsky tvého světla, Šťastné a veselé Vánoce, Právě Tobě, Něžnosti, vydané spolu s básníkem B. Uhlářem, ale do povědomí čtenářů se zapsala hlavně knihou Tady a teď, aneb co dělat, aby nám bylo hezky, upravenou později do knihy Co dělat, aby nám bylo hezky, která jednoduchým způsobem přibližuje meditační a relaxační techniky pro širokou veřejnost. Napsala také román Italská kavárna, knihu povídek Vkladní knížka, populárně naučnou knihu Braňte svoje zdraví spolu s MUDr. Karlem Hrnčířem a spolu se svými kolegy z Obce spisovatelů vydala několik Almanachů básní nejlepších českých autorů. Napsala též divadelní hry nazvané Samé krásné věci a Vánoční večírek.  Se svými básněmi vystupovala v mnoha komponovaných pořadech po celé republice (Až jednou přijdeš, Právě Tobě, Bourání zdi, Co dělat, aby nám bylo hezky, Jazz a poezie, Tajemství klíčové dírky, nebo Lidé z ulice). Některé z veršů se staly doprovodným slovem výstav našich předních fotografů a básnická sbírka Právě Tobě byla zhudebněna ostravským skladatelem Leonem Juřicou, verše z některých sbírek pak byly recitovány v Českém rozhlasu.  Působila též jako cvičitelka aerobiku, kalanetiky  a  jógy, několik let pracovala v deníku Svoboda, psala pro Ostravský večerník, externě vedla cvičení pro matky s dětmi, kurzy keramiky a výtvarných technik, krátce se stala také režisérkou amatérského divadla. Byla knihovnicí, marketingovou specialistkou v lázeňství a sportu, prodavačkou v knihkupectví a dělnicí v prádelně. Jejím koníčkem je v současné době politika. Nejnovější připravovanou knihou básní jsou Básně politické a v oblasti prózy chystá k vydání knihu Mít se dobře, ve které řeší vztahy rozvádějící se ženy, která se rozhoduje  zda svůj život po padesátce prožít v Česku, nebo v Itálii.

Autogramiáda Regionální okénko: neděle 3. března 12.30 - 13:00 hodin - stánek Autogramiáda
hosté: 
Jarmila Marei Skalná, František Všetička, Jana Hochmannová, Radana Šatánková


Partneři festivalu

NAVŠTIVTE NÁS NA KNIŽNÍM FESTIVALU V OSTRAVĚ
1. - 3. března 2019

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Ředitel festivalu

Jan Šumbera
+420 604 805 095
jan.sumbera@cerna-louka.cz


Produkční festivalu

Jana Juříčková
+420 775 612 283
jana.jurickova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz