Hosté

Sehnal Miroslav

Miroslav Sehnal (*18. 12. 1953): Debutoval v patnácti letech krátkými povídkami v časopise Větrník a v Čs. rozhlase. Redaktorskou profesi vykonával především v Ostravském večerníku a v ČTK. Spolupracoval s redakcemi časopisů Melodie, Tvorba, Kino, Kulturní měsíčník a Literární měsíčník. Čs. televize realizovala podle jeho scénářů řadu publicistických, dokumentárních i zábavných pořadů. K divadelním a rozhlasovým dramatizacím patří např. Samův syn, Zával, Volba, Perníkové rozjímání. Především pro Čs. rozhlas napsal okolo 200 fejetonů a krátkých povídek. Knižně debutoval v almanachu Oheň (1975), k jeho dalším knižním titulům patří: V kartách se nepodvádí (1990), Lidový receptář na poopiční stavy (1994), Nevinní (2000), Hodinu před svítáním (2007), V hodině svítání (2008), Hodinu pod drnem (2009), Hodinu v nebi (2011), Hodinu v pekle (2012) a Beztížná hodina (2013). Knihy Hodinu pod drnem a Hodinu v nebi vyšly rovněž v Polsku v překladu Jana Stachowského a Krzysztofa Lisowského a také v Egyptě v arabském překladu syrského bohemisty Marwana Alsolaimana.

Autogramiádapátek 1. března 16.30 - 17.00 hodin - stánek Autogramiáda
Regionální okénko:  Lubomír Man, Miroslav Sehnal, Břetislav Uhlář

 


Partneři festivalu

NAVŠTIVTE NÁS NA KNIŽNÍM FESTIVALU V OSTRAVĚ
1. - 3. března 2019

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Ředitel festivalu

Jan Šumbera
+420 604 805 095
jan.sumbera@cerna-louka.cz


Produkční festivalu

Jana Juříčková
+420 775 612 283
jana.jurickova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz