Hosté

Všetička František

František Všetička (*1932, Olomouc) je literární teoretik, beletrista a překladatel. Jeho teoretické myšlení formoval ve svých počátcích zapomínaný a nedoceňovaný anglista olomoucké univerzity Ladislav Cejp, po něm pak práce ruské formální školy (výbor z těchto prací vydal v roce 1971 pod názvem Kompozice prózy). Všetička se jako teoretik zabývá poetikou literárních děl, zejména jejich kompoziční výstavbou. Svůj zájem věnuje české literatuře v plném jejím rozsahu, od gotické poezie přes barokní lidové drama až po tvorbu současnou. Obdobně se zaměřuje na literaturu slovenskou, ruskou a polskou a na komparace mezi těmito literaturami a literaturou českou. Vydal jednadvacet odborných publikací: Václav Říha (1964), Josef Štefan Kubín (1980), Kompoziciána (1986), Čtyři hlasy (1989), Komenský básník (1992), Stavba prózy (1992), Jakub Arbes (1993), Stavba básně (1994), Stavba dramatu (1996), Podoby prózy (1997), Dílna bratří Čapků (1999), Dílna Miroslava Horníčka (1999), Tektonika textu (2001), Lexikon literárních pojmů (2002, spolu s Liborem Paverou), Kroky Kalliopé (2003), Možnosti Meleté (2005), Garance grotesknosti (2010), Ariadnino arkanum (2011), Celistvost celku (2012), Slovesné sondy (2017), Bezručova báseň (2018), Energie Ephialta (2018) a Fenomén formy (2018). Vedle výše uvedené Kompozice prózy redigoval Čtení o kompozici (1969). V poslední době se věnuje rovněž beletrii – vydal pět románů: Před branami Omegy (1995), Daleký dům (2001), Léta legionů (2012), Otevírání oken (2015) a Kuděj aneb Krása kuráže (2017; zvláštní cena Ceny Miloslava Švandrlíka 2018). Dále publikoval sedm knih fejetonů: Vnitřní vitráže (1996), Olomouc literární (I. díl 2002, II. 2014, III. 2016), Morava a Slezsko literární (2009), Rakousko literární (2010), Polsko literární (2017) a dvě sbírky básní: 57 + 5 haiku (2005) a Hájemství haiku (2013). Překládá také současné polské básníky, knižně vydal výbor z poezie Jana Pyszka Puklá pečeť polibku – Pęknięta pieczęć pocałunku (1998), Zygmunta Dmochowského Chytat chvíli – Chwytać chwile (2011), Waltera Pyky Zrcadlo zdraví – Zwierciadło zdrowia (2012), Tadeusze Soroczyńského Úlomek útěchy – Ułomek ukojenia (2012), Danuty Kobyłecké Štěbot šalmaje – Szczebiot szałamai (2013), Wojciecha Ossolińského Žírný živel – Żyzny żywioł (Prudnik 2014), Jerzyho Kozarzewského Jedlové jmelí – Jodłowa jemioła (Siedlce 2017), Urszuly Tom Tajemství tepu – Tajemnica tętna (Siedlce 2017) a Piotra Horzyka Ztělesněný čas – Czas uwzględniony (2018). Přeložil rovněž monografii Danuty Kobyłecké Jerzy Kozarzewski – ślad niezatarty / Jerzy Kozarzewski – nezahlazená stopa (Nysa 2013). V letech 1994-2004 byl členem redakční rady časopisu Alternativa nova (později nesoucího název Alternativa plus), od roku 2012 člen vědecké rady časopisu The Peculiarity of Man (Toruń-Kielce) a od roku 2014 člen redakčního kolegia časopisu Inskrypcje (Siedlce). Je nositelem Ceny Leopolda Vrly za rok 2000, Ceny města Olomouc za rok 2016 a v Polsku mu byl roku 2015 udělen Zlatý literární vavřín. Bibliografie Všetičkovy tvorby je obsažena ve sborníku Architektura textu (Praha, Verbum 2012), jenž byl vydán k jeho osmdesátinám.

Autogramiáda Regionální okénko: neděle 3. března 12.30 - 13:00 hodin - stánek Autogramiáda
hosté: Jarmila Marei Skalná, František Všetička, Jana Hochmannová, Radana Šatánková


Partneři festivalu

NAVŠTIVTE NÁS NA KNIŽNÍM FESTIVALU V OSTRAVĚ
1. - 3. března 2019

Pořadatel

Černá louka s.r.o.
Ostrava - Moravská Ostrava
702 00

IČ: 26879280
DIČ: CZ26879280

Ředitel festivalu

Jan Šumbera
+420 604 805 095
jan.sumbera@cerna-louka.cz


Produkční festivalu

Jana Juříčková
+420 775 612 283
jana.jurickova@cerna-louka.cz

Marketing festivalu

Jana Jílková
+420 606 035 557
jana.jilkova@cerna-louka.cz